makedonski hrast

Makedonski hrast Quercus trojana

Makedonski hrast (Quercus trojana Webb) je listopadno stablo iz porodice bukva (Fagaceae). Naraste do 20 m visine, krošnja mu je u početku piramidalna, kasnije široka do jajasta.

Listovi šimšira

Šimšir Buxus sempervirens

Stranica 1 od 11