ljetni čempres

Ljetni čempres Bassia scoparia

Ljetni čempres, šibasta metlica ili sjetvena metlica (Bassia scoparia (L.) A. J. Scott) je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice šćireva (Amaranthaceae).

Plodovi mahonije

Mahonija Mahonia aquifolium

Stranica 1 od 11