ljekovita krvara

Ljekovita krvara Sanguisorba officinalis

Ljekovita krvara (Sanguisorba officinalis L.) je trajna zeljasta biljka iz porodice ruža (Rosaceae). Stabljika je pojedinačna, uspravna, tanka, bridasta, šuplja i gola, u gornjem je dijelu razgranata, visoka 40-100 cm.

Cvjetovi male krvare

Dinjica Sanguisorba minor

Stranica 1 od 11