koprivičnjak

Koprivičnjak Libythea celtis

Koprivičnjak (Libythea celtis Laicharting) je dnevni leptir iz porodice šarenaca (Nymphalidae). Krila su na gornjoj strani tamnosmeđa s narančastim mrljama, prednja krila imaju na prednjem rubu vanjske strane bijelu mrlju.

Stranica 1 od 11