kineska kurika

Kineska kurika Euonymus fortunei

Kineska kurika (Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Maz.) je zimzelena biljka iz porodice kurikovki (Celastraceae). Grančice su bradavičaste, zelene, visoke do 5 m, u izvornom staništu i do 20 m visine.

Stranica 1 od 11