gluhač

Javor gluhač Acer obtusatum

Javor gluhač (Acer obtusatum Waldst. et Kit. ex Willd.) je listopadni grm ili stablo iz porodice sapindovki (Sapindaceae).

Listovi i plodovi gluhača

Gluhač Juniperus phoenicea

List javora klena

Javor Acer

Stranica 1 od 11