duglazija

Američka duglazija Pseudotsuga menziesii

Američka duglazija (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) je zimzeleno stablo iz porodice borovki (Pinaceae). Drugo je najviše zimzeleno stablo nakon golemog mamutovca (Sequoia sempervirens).

Kovrčasta kokica

Kovrčasta kokica Sparassis crispa

Stranica 1 od 11