dudov svilac

Dudov svilac Bombyx mori

Dudov svilac (Bombyx mori L.) je leptir iz porodice svilaca (Bombycidae). Prolazi kroz četiri osnovne faze razvoja, iz jajašca, do ličinke, pa do kukuljica i odrasle jedinke (imago). 

Vunenasta tobolčarka

Svilenasta tobolčarka Volvariella bombycina

Japanski sviloprelac

Japanski sviloprelac Antheraea yamamai

Plodovi bijelog duda

Dud Morus

Stranica 1 od 11