crvena iglica

Crvena iglica Geranium sylvaticum

Crvena iglica ili krvavac (Geranium sanguineum L.) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice iglica (Geraniaceae). Stabljika je uzdižuća, polegla ili povijena, jednostavna ili slabo razgranata od osnove, okrugla ili u donjem dijelu bridasta, prekrivena dugim dlakama, visoka 20-50 cm.

Cvijet smeđe iglice

Smeđa iglica Geranium phaeum

Cvijet pastirske iglice

Iglica Geranium

Svračica

Svračica Digitaria sanguinalis

Češer žutog bora

Žuti bor Pinus ponderosa

Cvjetovi proljetne crnjuše

Proljetna crnjuša Erica carnea

Češeri obične smreke

Obična smreka Picea abies

Plodovi šmrike

Šmrika Juniperus oxycedrus

Stranica 1 od 11