crkvina

Crkvina Parietaria judaica

Razgranjena crkvina (Parietaria judaica L.) je zeljasta trajnica iz porodice koprivnjača (Urticaceae). Stabljika je uspravna, razgranata, crvenkaste boje, obrasla sitnim dlakama, naraste do 60 cm visine.

Ljepokrili admiral

Ljepokrili admiral Vanessa atalanta

Stranica 1 od 11