buhač

Buhač Tanacetum cinerariifolium

Buhač (Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch.Bip.) je trajna zeljasta biljka iz porodice glavočika (Asteraceae). Stabljika je razgranata i naraste do 60 cm visine.

Ocvali cvjetovi šumskog omana

Šumski oman Inula conyza

Rikula

Rikula Eruca sativa

špinat

Špinat Spinacia oleracea

Zelena salata

Zelena salata Lactuca sativa

Raštika

Raštika Brassica oleracea var. acephala

Stranica 1 od 11