brokula

Gradski vrt Biškupec u lipnju 2015.

Gradski vrt Varaždin 2015.

Glavica kupusa

Kupus Brassica oleracea var. capitata

Uzgojene presadnice

Gradski vrt Varaždin 2014.

Stranica 1 od 11