Čubar

Čubar Satureja hortensis

Čubar (Satureja hortensis L.) je jednogodišnja biljka iz porodice usnača (Lamiaceae). Stabljika je uspravna, od osnove jako razgranata i pri donjem dijelu odrvenjela, naraste do 50 cm visine.

Uzgojene presadnice

Gradski vrt Varaždin 2014.

Primorski vrisak

Primorski vrisak Satureja montana

Stranica 1 od 11